ETEK2 

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden tuote- ja kierrätystiedon hallinta

Projektisivut

   

     

EU:n komission WEEE -direktiivin mukaan tuottajien eli valmistajien ja maahantuojien velvollisuus on huolehtia sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksestä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. tuotetiedon keräämistä, tallentamista ja seurantaa tuotteen koko elinkaaren aikana tuottajalta loppukäsittelijälle. Em. tavoitteiden toteuttaminen vaatii tietotekniikalta tulevaisuudessa sitä, että kierrätettäviin tuotteisiin liittyvän tiedon on oltava jatkuvasti ajan tasalla ja kierrätysketjun eri osapuolien käytettävissä.

Projektin tavoitteena on luoda valmiuksia laitteistoja järjestelmätoimittajille RFID-teknologiaan perustuvien tiedonhallintajärjestelmien tuotteistamiseen ja käyttöönottoon sekä valmiudet tuottajille ja jätealan toimijoille näiden järjestelmien soveltamiseen ja hyödyntämiseen.

Lisätietoja:
Markku Hentula, projektipäällikkö 
VTT Tuotteet ja tuotanto
P.O.Box 1702, FIN-02044, VTT, Finland
Tel: +358 20 722 5351, +358 40 501 5087
e-mail: markku.hentula@vtt.fi

 

VTT